Knieklachten / buitenzijde bovenbeen / onderrug

Klachten aan de knie of aan het buitenzijde van het bovenbeen kan ontstaan door een verkeerd functioneren van de voet. Een te grote kanteling van de voet naar binnen of naar buiten kan forse gevolgen hebben voor de belasting op uw knie of buitenzijde bovenbeen.

Hierbij kan u denken aan klachten van de knieschijf, patellapees, pes anserinus(aanhechting van meedere spieren binnenzijde knie), binnen/buitenband knie of slijmbeurs aan buitenzijde van het bovenbeen, tractus illiotibialis of de piriformis.

Rugklachten

Klachten in de onderrug kunnen net zoals hierboven beschreven veroorzaakt worden door een verkeerd functioneren van de voeten. Een andere veel geziene oorzaak is het beenlengteverschil. Dit zorgt ervoor dat u in uw bekken scheef komt te staan met als gevolg een onevenredige belasting in het bekken en onderrug tijdens het gaan en staan. Dit is simpel vast te stellen en te testen tijdens het podotherapeutisch onderzoek.

Behandelmogelijkheden

  • (manueel) Fysiotherapie
  • Schoenadvies
  • Podotherapeutische zolen
  • Manueel therapie

Behandelmogelijkheden Podotherapie Hulleman

Als eerst moet er gekeken worden waar in de voet het mis gaat waardoor de voet te veel naar binnen of naar buiten kantelt. Vaak zien we dat in een blokkade in de voet en/of enkel. Deze blokkade wordt behandeld om de voetfunctie te herstellen en kan ondersteund worden met podotherapeutische zolen.

Een beenlengteverschil kan ook door middel van een zool of hakje gecorrigeerd worden. Bij grote afwijkingen die niet met een zool gecorrigeerd kan worden, wordt geadviseerd het te corrigerende door de schoenen aan te passen.

Het is ook mogelijk dat een draaiing(torsie) in het bekken zorgt voor een verkeerd functioneren van de knie of buitenzijde bovenbeen. Dit wordt tijdens het onderzoek altijd onderzocht en mocht hier sprake van zijn dan wordt u hiervoor doorgestuurd naar specialist die u daarbij kan helpen.